[Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會

[Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會-

[Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會

 

 

Fancy Frontier
2002年10月起舉辦第一屆,以「像Comiket般充滿生命力,也要像國際書展一樣熱鬧」為目標,而固定於每年的寒暑假盛大舉行的動漫畫嘉年華會。場內以同人社團為主體,並且邀請日本的動畫製作者、聲優或是漫畫創作者,在會場進行座談會、簽名會或聲優演唱,也有各種各樣的舞台活動,以讓所有的參加者都對活動有著難忘的回憶。FF原則上分別在農曆春節後的週末,以及7月的最後一個週末舉行。

 

 

FF41場刊

[Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會-FF41場刊

 

主辦單位:開拓動漫祭籌備委員會
活動時間:2023-08-19(六) ~ 2023-08-20(日)
活動會場:花博公園 爭艷館
活動網址:www.f-2.com.tw
官方噗浪:http://www.plurk.com/fancyfrontier

 

 

 

[Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會- [Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會-

 

 

[Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會- [Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會- [Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會-

 

 

[Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會- [Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會- [Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會- [Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會-

 

 

[Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會-

 

 

Kai Kai 明日香 黃洋裝

[Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會-Kai Kai 明日香 黃洋裝 [Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會-Kai Kai 明日香 黃洋裝 [Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會-Kai Kai 明日香 黃洋裝

 

 

Mo Joe (毛喬) 妃咩

[Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會-Mo Joe (毛喬) 妃咩

 

 

楊希子 毒蛇

[Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會-楊希子 毒蛇

 

 

火火 毒蛇

[Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會-火火 毒蛇

 

 

[Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會-

 

 

[Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會-

 

 

[Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會-

 

 

[Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會- [Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會-

 

 

[Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會-

 

 

[Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會-

 

 

[Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會- [Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會- [Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會-

 

 

[Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會-

[Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會- [Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會-

 

 

[Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會-

 

 

[Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會-

 

 

[Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會- [Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會- [Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會- [Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會-

 

 

[Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會-

 

 

[Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會-

 

 

[Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會-

 

 

[Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會-

 

 

[Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會-

 

 

[Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會- [Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會-

 

 

[Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會-

 

 

[Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會-

 

 

[Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會-

 

 

[Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會-

 

 

[Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會-

 

 

[Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會-

 

 

[Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會-

 

 

[Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會-

 

 

[Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會-

 

 

[Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會-

 

 

[Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會-

 

[Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會-

 

 

[Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會-

 

 

[Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會-

 

 

[Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會-

 

 

[Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會-

 

 

[Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會-

 

 

[Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會-

 

 

[Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會-

 

 

[Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會-

 

 

[Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會-

 

 

[Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會-

 

 

[Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會-

 

 

[Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會-

 

 

[Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會-

 

 

[Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會-

 

 

[Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會-

 

 

[Cosplay] FF 41-開拓動漫祭籌備委員會-

 

發表評論